Įmonę atstovauja direktorė ir savininkė Vaida Vasiliauskaitė, kuri turi patirtį įmonių apskaitos srityje virš 18 metų. Direktorės išsilavinimas aukštasis yra suteiktas ekonomikos magistro kvalifikacinis laipsnis (diplomo numeris MA Nr. 0841224).

Mūsų įmonė peržiūri, patikrina įmonių buhalterinius, apskaitos dokumentus. Rengiame ataskaitas, kurias laiku pateikiame įmonių direktoriams, savininkams. Ataskaitos pateikiamos po to , kai yra suvedami pirminiai dokumentai. Ataskaitos siunčiamos elektroniniu paštu apie debitorinius, kreditorinius įsiskolinimus, pinigų srautų pasiskirstymą bei įmonės rezultatą (pelno( nuostolio) ataskaita), taip pat kitos individualiai sutartos ataskaitos. Pateikiamos deklaracijos valstybinėms institucijoms bei organizacijoms. Mūsų klientai gauna detalią analitinę informaciją apie įmonės veiklą ir rezultatus, laiku sumokėtus ir deklaruotus mokesčius. Jei reikia, mes galime dokumentus pasiimti iš kliento rezidavimo vietos patys.