Įmonė Verslo finansai ir auditas teikia teisines paslaugas:

 • Įmonių teisinis administravimas.
 • Konsultacijos visais įmonių veiklai aktualiais teisiniais klausimais.
 • Įmonių kūrimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas.
 • Sutarčių, susitarimų rengimas, jų nagrinėjimas ir teisinių išvadų teikimas.
 • Dokumentų ir atsakymų valstybinėms institucijoms bei nevalstybinėms organizacijoms rengimas.
 • Įmonės vidaus dokumentų rengimas, jų nagrinėjimas ir teisinių išvadų teikimas.
 • Įmonės interesų atstovavimas derybose ar santykiuose su trečiaisiais asmenimis, visose valstybinėse institucijose bei nevalstybinėse organizacijose.
 • Procesinių dokumentų rengimas.
 • Įmonės sudarytų sandorių teisinis auditas.
 • Skolų išieškojimas ikiteisminiu ir teisminiu būdu.
 • Padedame užpildyti gyventojų pajamų mokesčio, gyventojo (šeimos) turto, nekilnojamo turto mokesčių deklaracijas.