Paslaugų kainos

 Eil. Nr.  Didžiosios knygos operacijos
+ vadovo atlyginimo skaičiavimas
 ir visų reikalingų deklaracijų pateikimas 
 Kaina litais be PVM   Ekvivalentas EUR 
1. 1-10 103,58 Lt 30,00 EUR
2. 11-25 172,64 Lt 50,00 EUR
3. 26-40 207,17 Lt 60,00 EUR
4. 41-60 258,96 Lt 75,00 EUR
5. 61-100 310,75 Lt 90,00 EUR
6. 101-200 466,13 Lt 135,00 EUR
7. 201-250 586,98 Lt 170,00 EUR
8. 251-300 690,56 Lt 200,00 EUR
9. 301-400 966,78 Lt 280,00 EUR
10. 401-500 1035,84 Lt. 300,00 EUR
11. 501-600 1553,76 Lt 450,00 EUR

Metinio balanso pateikimas Registrų centrui - 45,00 EUR (155,38 Lt)
Vienkartinės privalomos deklaracijos pateikimas valstybinei darbo inspekcijai - 30 EUR (103,58 Lt)