Įmonė Verslo finansai ir auditas teikia buhalterines paslaugas:

 • UAB, individualių įm., VŠĮ, individualią veiklą įregistravusių įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymas.
 • Konsultavimas finansiniais, mokesčių ir kitais ūkinės-komercinės veiklos operacijų, buhalterinio apiforminimo klausimais.
 • Įmonių steigimo dokumentų paruošimas.
 • Įmonių pertvarkymas iš individualių į UAB.
 • Įmonių likvidavimo procedūrų atlikimas.
 • Atstovavimas Valstybės Mokesčių inspekcijoje ir Socialinio draudimo fondo valdyboje.
 • Pilnas arba dalinis buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų parengimo (balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos, aiškinamojo rašto).
 • Klientui įgaliojus, jo įmonės atstovavimas buhalteriniais apskaitos klausimais finansinės priežiūros ir kitose institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose
 • Materialinių vertybių (tame tarpe ir piniginių lėšų), debitorinių bei kreditorinių įsiskolinimų inventorizacijų atlikimas ir dokumentų apiforminimas. (Debitorių ir kreditorių skolų senėjimo analizė).
 • Protokolų, įsakymų rašymas bei kelionės lapų pildymas.
 • Atsargų apskaita.
 • Banko ir kasos apskaita.
 • Pilna arba dalinė darbo užmokesčio apskaita.
 • Deklaracijų rengimas ir teikimas valstybės institucijoms (Sodrai, VMI, Statistikos departamentui ir kt. ).
 • Paraiškų pildymas ir kitų ataskaitų ruošimas kredito (bankų) įstaigoms.
 • Ilgalaikio turto apskaita.
 • Inventorizacijos aktų įforminimas.
 • Sandėlių apskaita , jei reikia.
 • Apleistos buhalterinės apskaitos tvarkymas.
 • Apskaitos politikos parengimas.
 • Verslo vadybos konsultacijos.